İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM RAPORU

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM RAPORU
İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM RAPORU
İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM RAPORU
İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM RAPORU

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM RAPORU - 1.01.2014

İstanbul’da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarına doğru bir şekilde yön verebilmek ve sürece katkıda bulunabilmektir. İstanbul gibi tüm ülke için önem arz eden bir metropolde yapılacak yanlış uygulamaların doğuracağı sonuçların ulusal ölçekte olacağı göz ardı edilmemeli ve kentsel dönüşüm kavramının ancak doğru uygulamalar ile hedefine ulaşacağı unutulmamalıdır.

“İstanbul Kentsel Dönüşüm Raporu” adlı çalışmamızın günümüzde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına altlık oluşturmasını temenni eder, bu noktada İstanbul’da yaşayan ve İstanbul’u yaşayan tüm paydaşların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.