İSTANBUL İLİ ESENLER İLÇESİNİN TAMAMINA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI

İSTANBUL İLİ ESENLER İLÇESİNİN TAMAMINA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI
İSTANBUL İLİ ESENLER İLÇESİNİN TAMAMINA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI
İSTANBUL İLİ ESENLER İLÇESİNİN TAMAMINA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI

İSTANBUL İLİ ESENLER İLÇESİNİN TAMAMINA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI - 1.04.2015

Esenler ilçesi’nde sağlıksız yapılaşmadan arındırılmış, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarıldığı, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanları oluşturulması ve bu kentsel mekanların sürdürülebilirliğinin sağlanarak hayata geçirilmesi vizyonuyla ESENLER’de;

- Hak sahipleri başta olmak üzere tüm paydaşların taleplerinin karşılanması ve katılım ilkesinin sağlanması,
- Depreme dayanıklı konut stoğunun üretimesinin yanında yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen kentsel mekanların yaratılması,
- Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve yoğunluk dengesi gözetilerek yaşanabilir kentsel dokuların
Oluşturulması,
- Nüfusun ihtiyaç duyacağı sosyal donatı alanları ve hizmet alanlarının mahalle alt bölgelerinde çekirdekler halinde oluşturulması, toplu taşıma sistemi ile entegre edilmiş bir ulaşım ağının kamusal otoparklardan yaya yollarına kadar planlanması hedeflenmiştir.